บริษัท ฮ้อเซ่งเฮงค้าเหล็ก จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก และบริการตัด พับเหล็กมามากกว่า 40 ปี ด้วยความชำนาญและการรักษาคุณภาพสินค้าและบริการ 

ทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับของลูกค้าด้วยดีตลอดมา

หากคุณต้องการใช้เหล็ก ติดต่อเรา เราพร้อมบริการคุณด้วยความเป็นกันเอง